Oprea Elena

Descrierea serviciului de bibliotecar

bibiliotecara-1Bibliotecarul se ocupă cu îngrijirea și administrarea biblioteci școlii:

- pune la dispoziție servicii și conduce un sistem de informare în bibliotecă;

- descoperă ce îi interesează pe cititori;

- selecteză cărțile, revistele și alte publicatii care apar pentru bibliotecă;

- achizitioneză publicați;

- stabilește contacte cu editurile;

- ține cataloage ale publicațiilor din librărie;

- ține înregistrări de documentare cu privire la anumite publicații sau articole cu ajutorul computerului;

- stabilește sistemul de informații în cadrul bibliotecii;

- oferă servicii de consultanță pe baza solicitărilor cititorului; 

- împrumută cărți;

- întocmeasca bibliografii de literatură de specialitate;

- ține biblioteci cu o anumită specializare tehnică.

IMG 7092

© 2024 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310