Conducere

AGPH2443Consiliul de Administraţie funcţionează conform prevederilor Art.145, alin. 3-4 din Legea nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii Nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Conform Art.34, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, membrii Consiliului de Administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini realizate de director.

Prezenţa membrilor la şedinţele planificate şi cele în regim de urgenţă ale Consiliului de administraţie este obligatorie. Absentarea nemotivată la trei şedinţe atrage excluderea din consiliu.

Directorul, directorul adjunct, consilierul educativ au fişe separate.

IMG 7567Prof. Dr. Elena ODĂ

 

| Management | Contact | CV |

Director, Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, (Nr. 19, (strada Gheorghe Ionescu Gion, Nr.5, Găvana III) Piteşti;

Profesor titular - Limba și literatura română, Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, (Nr. 19) Piteşti

BMTBURCEA TEODORA MĂDĂLINA, PROFESOR GRAD I.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ. „MATEI BASARAB”, PITEȘTI

Profesor de limba și literatura român, 19 ani vechime în învățământ 2015-2020.

PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ la Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Pitești 2004-201;

PROFESOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA LA GRUP SCOLAR ICM DACIA PITESTI 2003-2007;

PROFESOR DE LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA LA LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITESTI 2002-2003;

PROFESOR DE LIMABA SI LITERATURA ROMANA LA LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL ” PITESTI 2016 – PREZENT.

- proiectarea activității didactice; organizarea și dirijarea activităților de predare-învățare; utilizarea materialelor adecvate; integrarea și utilizarea TIC; identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor; asigurarea formării competențelor specifice disciplinei; realizarea activităților didactice extracurriculare; evaluarea rezultatelor învățării; managementul clasei de elevi (organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivului de elevi); elaborarea de norme specifice clasei la care am predat sau/și am fost diriginte; gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor/elev, elevi-elevi, profesor-familie; tratarea diferențiată a elevilor, în funcție de nevoile specifice; comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului bidirecțional în comunicare); participarea la activități metodice, stagii de formare, cursuri de perfecționare și aplicarea cunoștințelor/competențelor dobândite; promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale; facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale; participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional; inițierea și derularea unor proiecte și parteneriate.

PROFESOR DIRIGINTE; MEMBRU AL CATEDREI DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA; RESPONSABIL COMISIA DIRIGINȚILOR PENTRU CLASELE VII-VIII; MEMBRU CEAC ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, PITEȘTI.

EDUCAȚIE

2019 - participare la cursul - Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață. Adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru orele de dirigenție și discipline opționale. 2019 - Integrarea și incluziunea copilului cu nevoi educaționalespeciale în învățământul de masă 2019- Programul de formare continuă„Evaluarea competențelor – de la teorie la practică – ECTEPRA 2019 – Programul de formare continuă „Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale” 2018 – Programul de formare continuă „Proiectarea, organizarea și desfășuraqrea activităților extrașcolare” 2016 – Curs de formare/perfecționare „Utilizarea lecturii în predare pentru motivarea elevilor-băieți reticenți și îmbunătățirea performanțelor școlare”- UPIT 2016 – Grad didactic I 2016 – Dinamic-prof – „Dinamica cercetării științifice actuale și implicațiile rezultatelor în practica educațională a profesorilor de limba și literatura română” - UPIT 2015 – Curs de formare/perfecționare „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” 2015 – Curs de formare/perfecționare „Utilizarea instrumentelor online în educație” 2015 – Program de formare/perfecționare – „ Manager de proiect” 2015 – Program de inițiere/perfecționare – „Mentor” 2014 – Program de formare continuă – „Standarde europene și bune practici în domeniul proiectelor cu finanțare” 2014 - Program de inițiere/perfecționare – „ Auditor în domeniul calității” 2013 - Program de formare continuă – „ Eșecul școlar – strategii de prevenție și intervenție” 2013 - Program de inițiere/perfecționare – „Evaluator de competențe profesionale” 2013 - Program de inițiere/perfecționare – „Mediator școlar” 2013 - Program de inițiere/perfecționare – „Formator de formatori” 2012 - Program de formare continuă – „Les medias en classe de Fle:exploiter et produire des medias en ligne” 2009.

GRAD DIDACTIC II 2009 – Educația părinților 2008 - Program de formare continuă – „Managmentul educațional”, „Tehnologia informației computerizate” 2008 - Program de formare continuă- „Comunicare și curriculum” 2008 – Creare de pagini Web 2007.

MASTER „DINAMICA STRUCTURALA A LIMBII ROMANE” in cadrul UPIT 2007 - Program de formare continuă – „Formator” 2007 – Inițiere în utilizarea calculatorului 2007 – Inițiere în biblioteconomie 2006 – Consiliere și orientare 2005.

- DEFINITIVAT 2002. CERTIFICAT DE TRADUCATOR /TRANSLATOR / INTERPRET PE LANGA CURTILE JUDECATORESTI ELIBERAT DE MINISTERUL JUSTITIEI 1998-2002, UNIVERSITATEA PITESTI, FACULTATEA DE LITERE, SECTIA ROMANA FRANCEZA CERTIFICAT DE PARTICIPARE CERTIFICAT DE OBȚINERE GRAD I CERTIFICAT DE OBȚINERE GRAD II ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ.

DIPLOMĂ DE MASTER, DIPLOMĂ DE LICENȚĂ, SPECIALIZAREA - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ Casa Corpului Didactic Arges Universitatea din Pitești Asociația centrul de resurse. Înţelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine.

SPIRIT DE ECHIPA: INCA DIN CADRUL FACULTATII AM DAT DOVADA DE O IMPLICARE LA NIVELUL GRUPE IINCERCAND PE PARCURS SA DEVIN UN BUN ORGANIZATOR; IMPLICAREA IN ACTIVITATI SCOLARE, DAR SI IN CELE EXTRASCOLARE; MEMBRU PARTICIPANT ACTIV IN CADRUL CATEDREI DIN CARE FAC PARTE IN PREZENT.

Activitatea desfășurată implică un contact zilnic cu oamenii, iar comunicarea eficientă și abilitățile de control și stingere a conflictelor au un rol foarte important. De asemenea, am abilitatea, deosebit de importantă, de a lucra în echipă, știut faptul că, pentru a reuși derularea optimă a activității, este nevoie de efortul colectiv al tuturor angajaților. Totodată, pot spune că posed capacitatea de adaptare la stres și medii diferite și/sau persoane din diferite pături sociale/nivel intelectual diferit, capacitatea de înțelegere a semenilor și de apreciere a valorilor morale, precum și abilități de gândire alternativă și gândire la consecințe. - Capacitate de adaptare la medii diferite și/sau persoane din pături sociale/nivel intelectual diferit - Comunicativă - Flexibilă.

IN PREZENT SUNT PROFESOR DIRIGINTE AL CLASEI a VIII-a B AM FOST IMPLICATA IN ACTIUNILE EFECTUATE IN ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI DE ELEVI MEMBRU ÎN CADRUL COMISIEI DE EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU CLASELE II, IV, VI.

AM FOST PROFESOR EVALUATOR LA EXAMENELE NAȚIONALE; AM FOST PROFESOR COORDONATOR ÎN CADRUL CONCURSURILOR ȘI OLIMPIADELOR DE SPECIALITATE.

- Capacitate de negociere și atingere a obiectivelor propuse. Mă caracterizează capacitatea de luare rapidă a deciziilor organizatorice, capacitatea de a detensiona situațiile conflictuale, am inițiativă și imaginație, capacitate de negociere și atingere a obiectivelor propuse. De asemenea, organizez și susțin activități extracurriculare cu copiii, în colaborare cu familiile acestora.

Prin specificul muncii desfășurate, am învățat să utilizez calculatorul, astfel că stăpânesc foarte bine instrumentele Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint), dețin cunoștințe ale programelor de grafică pe calculator (Photo Shop, Paint, Publisher) și navighez ușor pe Internet.

PASIONATA DE LITERATURA UNIVERSALA REPREZENTATA SCENIC.

- Capacitatea de lucru cu program prelungit - Rezistență la stres - Adaptare și răspuns imediat la solicitări /situații neprevăzute - Posibilitatea deplasării în alte orașe HOBBY: CALATORIILE, LECTURA.

Iulie 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
AVIZIER
  • Prev
ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI EVALUAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL ETAPELOR DE TRANSFER CONSIMȚIT ȘI PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI ...
ADMITEREA ÎN LICEE ŞI ŞCOLI PROFESIONALE, ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL   Informații necesare pentru înscrierea candidaților în ...
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” DIN PITEȘTI Anunţă SCOATEREA LA CONCURS a 1 (unu) post, pe perioadă nedeterminată de secretar șef - II, studii ...
În atenția părinților, Elevii pot adera la Programul Național Pilot Școala după școală prin participarea în mod fizic la ore remediale organizate ...
Anunti licitație închiriere spațiu chioșc,...
Bursa de merit este finanțată din bugetul școlii. Criteriile pentru primul semestru al anului școlar 2014-2015 au fost stabilite de către Consiliul ...
Elevii cu media 10 la purtare și la toate disciplinele de studiu, semestrial, pot intra în competiția pentru obținerea Bursei speciale de merit. ...
Cabinetul de logopedie Motto: Cuvântul este sunet, imagine şi mişcare. Este mesagerul lumii şi trăirii interioare către lumea exterioară. Cuvântul ...
Cabinetul de logopedie Motto: Cuvântul este sunet, imagine şi mişcare. Este mesagerul lumii şi trăirii interioare către lumea exterioară. Cuvântul ...
© 2024 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310