Grecu Marilena Adriana

 

Economist, Contabilitate și Informatică de gestiune,

Universitatea Piteşti,

IMG 7044Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, specializarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

De la 1 noiembrie 2011 - până în prezent ocup funcția de Contabil Șef la Școala Gimnazială "Matei Basarab", Pitești.

2004 – contabil la SC. Elena FRI&MAN COMPEDIT SRL, Pitești;

2005-2007 – director economic la SC. Elena FRI&MAN COMPEDIT SRL, Pitești;

2007 – informatician suplinitor;

2008 - octombrie 2011 - informatician-titular prin concurs la Şcoala Nr. 19, Piteşti;

2008 - Obţinerea gradului IV informatician;

2009 - Oținerea atestatului de formare continuă a personalului didactic în Inițiere și Utilizare AeL;

2010 – în urma evaluării activității promovarea pe postul de analist programator cu studii superioare, gradul IV analist programator;

IMG 7048În calitatea de contabil am încheiat Convenție cu A.J.O.F.M. Argeș, în baza Legii 76/2002, ce oferă facilități pentru angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ;

Am efectuat operaţiuni bancare (plăţi furnizori, ordine de plată bugetare, etc) şi a întocmit setul de documente pentru plăţile electronice, licitaţii şi ridicările de numerar în lei şi valută;

Am înscris în registre operaţiunile efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidență încasări);

Am verificat încasările, provenienţa şi distribuirea acestora;

Am ţinut legătura cu băncile, clienţii şi furnizorii interni;

Am preluat şi verificat seturile de documente din departamentul de prestări servicii;

Am întocmit, contabilitatea şi verificat lunar facturile fiscale emise;

Am întocmit lunar declaraţiile de impozite, taxe şi contribuţii aferente salariilor;

Am introdus şi verificat în programul de contabilitate înregistrările documentelor contabile;

Am întocmit componente ale soldurilor conturilor şi efectuat reglări pe baza acestora;

Am supravegheat întocmirea facturilor de decontare pentru plăţi în numele clientului;

Am întocmit zilnic situaţia soldului bancar şi a disponibilului propriu al firmei, a cursului valutar;

Am îndosariat documentele cu care lucrează şi supervizat arhivarea lor;

Am colaborat la ținerea corectă si la zi a evidentei financiare şi contabile, precum şi la salvarea datelor informatice.

Ca informatician am realizat website-ul școlii http://www.scoalamateibasarab.ro prin care se promovează imaginea școlii în spațiul virtual;

Am realizat baza de date a școlii cuprinzând datele de contact ale cadrelor didactice și a elevilor;

Am administrat rețeaua de calculatoare a școlii cuprinzând laboratorul de informatică și cabinetele serviciilor de secretariat, psihopedagic, bibliotecă, administrație, informatic, medical;

Am editat ziarul școlii "DASCĂLI ȘI DISCIPOLI" din 2008 până în prezent și am participat la concursul revistelor școlare obținând: 2009-Concursul Revistelor Școlare, etapa județeană, locul I 2010-Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism, etapa județeană, locul I 2011- Concursul Național de Interpretare Teatrală și Creație Literară și Jurnalistică” Tudor Mușatescu”, locul II 2011-Concursul Interjudețean ”TINERI JURNALIȘTI ÎN DEVENIRE”, locul II;

2011- am coordonat alături de Prof. D-na Elena ODĂ o echipă de elevi în realizarea unui afiș publicitar cu ocazia zilelor școlii "Școala 19 la 20 de ani" participând cu acesta la Concursul Interjudețean "TINERI JURNALIȘTI ÎN DEVENIRE", obținând Mențiune, la etapa județeană și locul I la etapa națională Decizie I.S.J. Argeş;

Membru în Comisia de organizare și evaluare a concursurilor naționale "Mozaic etnic" (2009, 2010, 2011) și "Grădina copilăriei", 2011, "Educația copiiilor-cea mai importantă investiție"; 2009 Adeverinţă organizator, Olimpiada de religie; 2008 Adeverinţă, organizator, membru în comisia de redactare a subiectelor, Olimpiada de istorie; 2008 Adeverinţă, organizator, membru în comisia de redactare a subiectelor, Concursul Judeţean de Limba engleză; 2008 Adeverinţă, organizator, Olimpiada de limba și literatura română-etapa locală; 2008 Adeverinţă, organizator Carnaval "Steluțe argintii"; 2008 Adeverinţă, organizator activități cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului; 2009 Adeverinţă, organizator activități dedicate Zilei Eroilor; 2009 Adeverinţă, participant la activitatea "Pădurea-izvor de viață" în colaborare cu Biblioteca Universității din Pitești; 2011 Diplomă, organizator în cadrul proiectului educațional "Biblioteca, prietena copiilor"; 2011 Adeverință, participant la Campania de sprijinire a persoanelor cu AUTISM susținută prin parteneriatul ACTA Autism-Școala cu Clasele I-VIII Nr.19 Pitești în cadrul Proiectuui "Puzzle-ul diversity" România-Turcia finanțat de Comisia Europeană; 2011 Adeverință, organizator a Olimpiadei locale de matematică clasa a IV-a 2011.

2010- Curs "Instruire în societatea cunoașterii", C.C.D. Argeș;

2009 - Obținerea atestatului de formare continuă a personalului didactic în Inițiere și Utilizare AeL, C.C.D. Argeș;

2000 - 2004 Universitatea Piteşti, Facultatea Științe Economice, Juridice și Administrative, specializarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

1990 - 1994 Liceul Zinca Golescu, Piteşti

1985-1990 Școala Generală Nr.14, Pitești

1981-1985 Școala Generală Nr. 2, Pitești

 

Iulie 2020
L M M J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
© 2020 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310